Weidevogels

Op de Iik wordt geboerd mét de weidevogels. Dat betekent dat we ieder jaar in nauw overleg met onze plaatselijke vogelbeschermers bepalen welke maatregelen we kunnen nemen om de weidevogels zo goed mogelijk tegemoet te komen in hun broedperiode. De afgelopen jaren was het met name in de achterste percelen van ons bedrijf een waar vogelparadijs. Tientallen kieviten, grutto’s, tureluurs en eenden kwamen daar tot broeden.

Wij zijn aangesloten bij Agrarisch Collectief Waadrâne. (link) De boeren in het collectief dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid bij het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer in Noordoost Friesland. 

www.waadrane.frl