Danny (1991)

Sinds januari 2006 is Danny  te vinden op De Iik. Hij komt op maandag, dinsdag en woensdag zelfstandig op de fiets en verveelt zich hier geen tel. Danny weet na zoveel jaar goed wat er allemaal speelt op de boerderij en onthoudt altijd heel precies wat er moet gebeuren.

 Er zijn weinig klussen te bedenken die Danny niet leuk vindt. ’s Zomers maait Danny het erf en gaat hij de ridderzuring te lijf met de onkruidstrimmer. In de winter worden de kalveren verzorgd en de koeien gemolken, de ligboxen gevuld en de paarden gelongeerd. Verder wordt er kuil naar binnen gebracht, de melkstal schoon gespoten en worden de kalveriglo's uitgemest. Maar de allerbelangrijkste taak voor Danny is zorgen dat wij er warmpjes bij zitten. Iedere week zorgt hij dat er voldoende stookhout naar binnen gebracht wordt en zaagt hij de aanmaakhoutjes.

Danny praat niet zoveel, maar lacht des te meer. Hij is bijzonder behulpzaam, ook voor zijn collega's. Hij is door het boerenwerk echt heel sterk geworden en neemt Christien graag de zware klussen uit handen. Kortom: Danny is niet alleen boerenarbeider, maar ook een echte gentleman!