Visie

Onze visie op de zorg rust op vier belangrijke pijlers die we continue bewaken en waar we geen concessies aan doen:

1. De bijzondere sfeer. Bedrijf, gezin en deelnemers vormen een geïntegreerd, gezellig, veilig en vrolijk geheel en De Iik is buitengewoon mooi gelegen aan de Dokkumer Ee.

2. Kleinschaligheid. De groepsgrootte is beperkt, de lijntjes zijn kort, er is veel individuele aandacht.

3. Zinvol en afwisselend werk. De dagbesteding is volledig geïntegreerd in het volwaardige melkveebedrijf. 

4. Ontwikkeling. Voor elke deelnemer wordt gestreefd naar een brede individuele groei. Naast het boerderijwerk is er tijd voor cultuur, lichaamsbeweging en maatschappelijke betrokkenheid.