Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Christien en Folkert. 

Christien runt de Iik sinds 2004. Daarvoor was Christien 10 jaar werkzaam als instructeur op de Praktijkschool in Oentsjerk.  Hier gaf ze praktijklessen veehouderij en paardenhouderij aan studenten van alle verschillende niveaus, waaronder vaak moeilijk lerenden. Daarnaast bood ze op haar eigen bedrijf begeleiding aan leerlingen uit het speciaal onderwijs die zich met extra steun wilden bekwamen in de veehouderij.

Folkert draait al sinds zijn zevende mee in het reilen en zeilen van de Iik. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij daardoor een ruime ervaring met het begeleiden van deelnemers opgedaan. Hij wist al heel jong dat hij boer wilde worden en heeft hiervoor een vakopleiding melkveehouderij gevolgd en op verschillende bedrijven meegewerkt. Sinds 2016 is hij medebedrijfshoofd op De Iik.

Christien is eindverantwoordelijk voor de dagbesteding en Folkert voor de melkveehouderij, maar op De Iik zijn deze taken onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Folkert en Christien worden incidenteel bijgestaan door vrijwilligers die voor extra afwisseling, aanmoediging en inspiratie zorgen.